Vecpiebalgas draudze

Vecpiebalgas draudze

Vecpiebalgas draudze

Vecpiebalgas draudze savu aizsākumu saista ar pirmajām ziņām par Piebalgas pili, kuru 1340. gadā uzceļ pēc Rīgas arhibīskapa pavēles. Pie šīs pils ir kapela, kurā pulcējas draudze.

Vēsture

Pirmo baznīcu Vecpiebalgas pusē uzcēla jau ap 1340. gadu.

Galerija

Vecpiebalgas baznīca un notikumi fotogrāfijās

Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fonds

Lai īstenotu ideju par torņa būvniecību, piebaldzēni ir nodibinājuši Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fondu.